تاریخ میلادی : 31/06/1398 | تاریخ شمسی : یکشنبه 31 شهریور 1398

دوره ترکیبی هیدرولیک

 دوره شامل هيدروليک پايه و هيدروليک پيشرفته و نقشه خواني مدارات هيدروليک مي باشد که در تاریخ 1398/02/22 الي 1398/02/26 برگزار گردید

 

اطلاعات تماس

آدرس : شیراز، بلوار صـنایع، شهرک آرین،

خـیابان فنـاوری، پـارک عـلم و فنـاوری،

شرکت آبتین پـژوهش کویــر

 

  تلفکس:                           36240791-071

تلفن فروش:                      36364180-071

 

  پست الکترونیکی:                            

abtin.pajoohesh@festo.ir

abtin.pajoohesh@gmail.com

  telegram.me/Abtinpajooheshkavir   

  instagram.com/abtinpajoohesh  

Member Of: